Dostupné downloady:
Availabe downloads:

Poslední verze programu s tehdy aktuální verzí slovní zásoby (czech programme and vocabulary) (360K Sunday, 31-Aug-2008 12:14:07 CEST)
Poslední verze programu bez grafiky (czech programme and vocabulary) (210K Sunday, 31-Aug-2008 12:14:07 CEST)
Poslední verze slovní zásoby (Czech vocabulary)(4.2K Sunday, 31-Aug-2008 12:13:48 CEST)
English version without vocabulary (anglická verze)(206K Sunday, 31-Aug-2008 12:13:25 CEST)

Potřebné fonty:
Necessary fonts:
LcdDEE TT( 28K Sunday, 31-Aug-2008 12:13:46 CEST)
HorseCE Roman TT( 25K Sunday, 31-Aug-2008 12:13:26 CEST)
Stragate SG1 Go ald TT( 16K Sunday, 31-Aug-2008 12:13:49 CEST)

Program a veškeré jeho součásti jsou volně šiřítelné (na požádání jsem ochoten poskytnout i zdrojové kódy).
Programme is freeware (I´m able to give source files after agreemant)

Info o verzích

ver. 00.01 Beta -- První verze
ver. 01.01 Beta -- přídány fce Jen začáteky a Podobné, vylepšeně UI,
        !! nekompatibilní s předchozí verzí zrdojového souboru "slovnik.gčs"! 
ver. 01.02   -- Odstraněn problém s nadbytečnými pravostranými mezerami v hledaném řetězci
        -- Díky změně UI přidány standardních fce schránky
ver. 01.03   -- Změna přípony *.gčs na *.gcs (háček působil brolémy u nelokalizovaných verzí Win95, Win98).
          Kompatibilita formátu zachována, stačí přesmenovat. 
ver. 02.01   -- Přidána "zábavná" grafika :-)
ver. 02.02   -- Úprava grafiky, přidány úvodní obrazovka a nabídka Nastavení.
Od 9. zaří je ve slovní zásobě i česká výslovnost {někde :-(}

Prosím, posílejte mi veškeré odkazy na možné zdroje (i anglické).
I will be pleased to recived links to pages with vocabulary.

Momentálně slovní zásoba zahrnuje tyto slovníky:
Now the vocabulary contains these dictionary:
http://mitglied.lycos.de/ISTO/myth/elexikon.html
http://members.liwest.at/reno/transl_goa.htm
http://star-gate.webz.cz/slovnik_go.htm
http://stargate.webz.cz/home.php?id=slovnik
http://www.ifrance.com/sg1sreports/goaulds/goaulds3.htm
http://www.mxsportz.com/futureshock/story/stargate/lang.htm
http://www.tulok.com/COC/goauld_dictionary.htm
http://systemlords.hypermart.net/kree.html
http://www.geocities.com/scott3107uk/andromedaunit_goauld_dictionary.htm
http://www.stargate-sg1.biz/stargatesg1/sgdict.htm
http://www.cswu.cz/sg-1/kultury/slovnikgoauld.htm
http://stargate.webzdarma.cz/SG800/sg800.htm - velmi dobrý slovník

Kel'sha
Thor